#

Sedenie

Ako prebieha sedenie

nech máte predstavu, čo očakávať

#Pokiaľ nemáte predstavu, ako sedenie u mňa prebieha, môžete mať obavy z novej, neznámej situácie. Je to však bežný rozhovor, kde tému prinášate Vy. Môžete tu hovoriť o čomkoľvek, čo je pre Vás podstatné, čo je pre Vás osobne dôležité. Ja sa Vám budem snažiť čo najlepšie porozumieť, pomôcť Vám vyznať sa v svojich problémoch a pocitoch a pomôcť Vám k novým pohľadom a riešeniam. Ak chcete zmeniť niečo vo svojom živote a na sebe, bude potrebné aj to, aby ste hovorili aj o veciach, ktoré môžu byť pre Vás nepríjemné, boľavé a citlivé. Je na Vás, do akej miery a kedy sa im budete chcieť venovať. Každý potrebuje iný čas na vytvorenie si pocitu bezpečia a dostatočnej dôvery na to, aby sa otvoril. Dôvernosť a diskrétnosť je, pravdaže, samozrejmosťou. Zachovávam mlčanlivosť a témy našich rozhovorov zostávajú iba medzi nami. Považujem to za základný kameň, bez ktorého nie je možné vybudovať dôveru nevyhnutnú na prácu s ľudskou dušou. Ak po prvom úvodnom stretnutí usúdite, že ľudsky, osobnostne a odborne by som Vám vyhovovala, budem veľmi rada, ak sa rozhodnete pokračovať v práci so mnou. Dohodneme sa na všetkom, čo Vám nie je jasné a zaujímalo by Vás. Počet stretnutí závisí od Vašej potreby a od hĺbky problémov, s ktorými prichádzate. Jedno individuálne sedenie trvá 55 minút. Najbežnejšie je stretávanie sa jedenkrát týždenne, nie je to však striktným pravidlom. S každým klientom sa dohodnem podľa jeho vlastných potrieb a možností (napr. častejšie stretnutia v období akútnej krízy či menej časté, ak veci dobre zvláda aj vlastnými silami).

Veľké šťastie kričí, no veľká bolesť je nemá. (René Descartes)

S duchom je to ako so žalúdkom - treba mu dávať len to, čo dokáže stráviť. (Winston Churchill)