#

O mne

Kto som

a ako pracujem

#Aby ste neprichádzali so svojimi veľmi osobnými problémami k úplne neznámemu človeku, rada by som Vám trochu priblížila seba a môj spôsob práce. Volám sa Andrea Belicová, mám 47 rokov a vyštudovala som psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Štátnu skúšku mám z klinickej psychológie a v diplomovej práci som sa zaoberala témou životných cieľov a zmyslom života. Po skončení štúdia som pracovala s mladými ľuďmi závislými od heroínu v Resocializačnom zariadení OZ ROAD v Adamove (v súčastnosti existujúce v Tomkách). Potom som pracovala v Centre pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici a v Sanatóriu alkoholizmu a toxikománie na Jaskovom rade s klientmi závislými na alkohole a iných drogách. Krátky čas som bola psychologičkou v Pedagogicko – psychologickej poradni Bratislava III. a následne som sa stala vedúcou Centra výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava III. Absolvovala som 3,5 – ročný dlhodobý výcvik v humanistickej Terapii zameranej na človeka podľa Carla Rogersa, ktorý najviac ovplyvnil môj prístup k práci s klientmi. Pôsobila som aj ako psychológ v OZ Kvapka. Absolvovala som tiež dlhodobý 3,5 – ročný výcvik v arteterapii s Beate Albrich.

Vo svojej práci využívam vedomosti a skúsenosti svojej 16 - ročnej psychologickej praxe, v ktorej som sa venovala individuálnemu poradenstvu, práci so skupinami, psychologickej diagnostike, prevencii aj liečbe závislostí, riešeniu osobnostných či partnerských problémov. Mojimi klientmi boli dospelí a aj deti do 15 rokov. Pracovala som pod supervíziou a absolvovala som aj dlhodobú psychoterapiu na sebe, pretože vďaka hlbšiemu poznaniu seba môže človek lepšie porozumieť druhým.
V súčasnosti pracujem s dospelými klientmi a ťažiskom mojej práce sú individuálne stretnutia.

Základné postoje

na čom staviam

#Moje základné postoje a pohľad na človeka najviac ovplyvnila humanistická psychológia a terapeutický smer s názvom "Terapia zameraná na človeka" (Person – Centered Therapy), ktorej autorom je americký psychológ Carl Rogers.
Podstatou tohto smeru je dôraz na celkovú dôstojnosť a hodnotu každej ľudskej bytosti, ktorá je jedinečná a má v sebe schopnosť sebaaktualizácie. Znamená to, že každý človek má prirodzene vo svojom vnútri potenciál, ktorý ho vedie k zdravému a tvorivému rastu, k naplnenému životu. Základná podstata každého človeka je dobrá a ak sa ľudia správajú deštruktívne k sebe alebo druhým, je to preto, že ich vnútorná podstata sa v priebehu života nejakými vplyvmi deformovala. Ten základný potenciál bol brzdený, menený, narúšaný alebo prepisovaný. Dôsledkom toho vznikajú rôzne psychické problémy, skreslený pohľad na seba, na vzťahy a na rôzne situácie v živote. Človek stráca kontakt so svojím skutočným prežívaním. Prináša to teda rôzne problémy a celkovo zhoršuje základný pocit zo seba a svojho života.

Návrat k oživeniu pôvodného zdravého potenciálu je možný v špecifickom vzťahu so psychológom, ktorý je chápajúci, prijímajúci, nehodnotiaci a skutočný (bez masky). Takýto pomáhajúci vzťah vytvárajúci psychologické bezpečie - má liečivú silu a prehlbuje otvorenosť, porozumenie vlastnému prežívaniu, svojim pocitom, prehlbuje sebapoznanie, umožňuje vytvoriť si nové ponímanie seba samého. Vytvára priestor a podmienky, aby človek mohol počúvať svoj vnútorný hlas, nájsť seba samého, svoju pravú identitu, svoj systém hodnôt, svoje túžby, svoje povolanie, poslanie v živote, vážiť si seba samého a zbaviť sa všetkého, čo ho nepodporuje.
Ak však chceme dosiahnuť zmeny v našom živote, je potrebné prekonať strach z vlastných silných emócií, zo spomienok, z niektorých svojich impulzov a z poznania neželaných častí seba samého. Často sa obávame poznania, ktoré by nám mohlo spôsobiť – hoci len prechodne - prežívanie menejcennosti, slabosti, bezcennosti, skazenosti, bezmocnosti či hanby. Tento strach nás vlastne chráni - chráni našu sebaúctu. No je to medvedia služba, pretože nás zároveň udržuje v stave nespokojnosti a bráni nám zmeniť sa, bráni nám pohnúť sa dobrým smerom. Preto niektorí ľudia ostanú radšej celý život nešťastní, než by sa mali zmeniť. Táto voľba je v rukách každého človeka.
Ak sa však dokážeme opäť napojiť na náš pôvodný, prirodzený a zdravý „program“, ktorý stále nosíme v sebe, môžeme naplno využiť svoju schopnosť sebaaktualizácie a žiť život, ktorý síce nie je bezproblémový, no je zmysluplný, uspokojujúci a napĺňajúci.

P.S: Pokiaľ by ste hľadali rýchle, instantné návody, rady a recepty, ktorými sa dajú okamžite riešiť dlhodobejšie vzťahové či emocionálne problémy, tak Vás asi sklamem. Takýto postup v mojej práci nepoužívam, pretože sa ukázalo, že rady z dlhodobého hľadiska nefungujú. Fungujú však postupné zmeny v malých krokoch. Je to síce pomalší proces, no dosiahnuté zmeny zostávajú trvalé.



Slobodu môžeme vymeniť za čokoľvek, ale nikdy to nebude dobrý obchod. (Pavel Kosorin)

Uvedomenie si pravdy má oslobodzujúci účinok - uvoľňuje a zbavuje myseľ neistôt. (Erich Fromm)