Mgr. Andrea Belicová    

O mne

  

 

 

 

 

 

             
  • O mne pracovne

Aby ste neprichádzali so svojimi veľmi osobnými problémami k úplne neznámemu človeku, rada by som Vám priblížila moju osobu a môj spôsob práce. Volám sa Andrea Belicová, mám 38 rokov a vyštudovala som psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Štátnu skúšku mám z klinickej psychológie a v diplomovej práci som sa zaoberala témou životných cieľov a zmyslom života. Po skončení štúdia som pracovala s mladými ľuďmi závislými od heroínu v Resocializačnom zariadení OZ ROAD v Adamove (v súčasnosti v obci Tomky). Potom som pracovala v Centre pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici a v AT sanatóriu na Jaskovom rade s klientmi závislými na alkohole a iných drogách. Krátky čas som bola psychologičkou v Pedagogicko – psychologickej poradni Bratislava III. a následne som sa stala vedúcou Centra výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava III. Súčasne som chodila na 3,5 – ročný dlhodobý výcvik v humanistickej psychoterapii zameranej na človeka podľa C.R. Rogersa, ktorý najviac ovplyvnil môj prístup k práci s klientami. Pôsobila som aj ako psychológ v OZ Kvapka. V súčasnosti som účastníčkou dlhodobého 3,5 – ročného výcviku v arteterapii. Som tiež členkou Sekčnej komory psychológov.

Počas rokov mojej psychologickej práce som sa venovala individuálnemu poradenstvu, práci so skupinami, psychologickej diagnostike, prevencii aj liečbe závislostí, riešeniu osobnostných či partnerských problémov. Mojimi klientmi boli dospelí a aj deti do 15 rokov. Pracovala som pod supervíziou a absolvovala aj dlhodobú psychoterapiu na sebe, pretože bez sebapoznania človek ťažšie porozumie druhým ľuďom.

Hoci mám pracovné skúsenosti aj z oblasti cestovného ruchu, volanie srdca rozhodlo, že som sa vrátila späť k svojej obľúbenej profesii a otvorila si vlastnú súkromnú prax.

  • Základné postoje                             

Moje základné postoje a pohľad na človeka najviac ovplyvnila humanistická psychológia A. Maslowa a Terapia zameraná na človeka (Person – Centered Therapy), ktorej autorom je psychológ Carl Rogers.  

Obaja dávajú dôraz na celkovú dôstojnosť a hodnotu každej ľudskej bytosti, ktorá je jedinečná a má v sebe schopnosť sebaaktualizácie. Znamená to, že každý človek má prirodzene vo svojom vnútri niečo ako „program“, ktorý ho vedie k zdravému a tvorivému rastu. Základná podstata každého človeka je dobrá a ak sa ľudia správajú deštruktívne k sebe alebo druhým, je to preto, že ich vnútorná podstata sa v priebehu života nejakými vplyvmi zdeformovala. Ten základný dobrý “program“ bol brzdený, menený, narúšaný alebo prepisovaný. Dôsledkom toho vznikajú rôzne psychické problémy, skreslený pohľad na seba, na vzťahy a na rôzne situácie v živote, človek stráca kontakt so svojim skutočným prežívaním.

   

 

 

 

Návrat k pôvodnému „programu“ je možný v špecifickom vzťahu so psychológom, ktorý je chápajúci, prijímajúci, nehodnotiaci a skutočný (bez masky). Takýto pomáhajúci vzťah má liečivú silu a prehlbuje otvorenosť, porozumenie vlastnému prežívaniu, svojim pocitom, prehlbuje sebapoznanie, umožňuje vytvoriť si nové ponímanie seba samého. Vytvára priestor a podmienky, aby človek mohol počúvať svoj vnútorný hlas, nájsť seba samého, svoju pravú identitu, svoj systém hodnôt, svoje túžby, svoje povolanie, poslanie v živote, vážiť si seba samého a zbaviť sa všetkého, čo ho nepodporuje.

Ak však chceme dosiahnuť zmeny v našom živote, je potrebné prekonať strach z vlastných silných emócií, zo spomienok, z niektorých svojich impulzov a z poznania neželaných častí seba samého.  Často sa obávame poznania, ktoré by nám mohlo spôsobiť – hoci len prechodne - prežívanie menejcennosti, slabosti, bezcennosti, skazenosti, bezmocnosti či hanby. Tento strach nás vlastne chráni - chráni našu sebaúctu. No je to medvedia služba, pretože nás zároveň udržuje v stave nespokojnosti a bráni nám zmeniť sa. Preto niektorí ľudia ostanú radšej celý život nešťastní, než by sa mali zmeniť. Táto voľba je v rukách každého človeka.

Ak sa však dokážeme opäť napojiť na náš pôvodný, prirodzený a zdravý „program“, ktorý stále nosíme v sebe, môžeme naplno využiť svoju schopnosť sebaaktualizácie a žiť život, ktorý síce nie je bezproblémový, no je zmysluplný, uspokojujúci a napĺňajúci.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Designed by kristhelord@gmail.com (c) 2007 for Mgr. Andrea Belicová.